Als deze kruizen betekenen dat het vuilbakje gaat verdwijnen, dan…

Community/ oktober 19, 2019/ Geen categorie/ 5 comments

Als deze kruizen betekenen dat het vuilbakje gaat verdwijnen, dan gaan de 2 aan café briefing weg EN de 2 aan de Sint Jozef kerk. Dat zijn 4 vuilbakjes(waarschijnlijk zelfs 6 als die aan au Croquant en het oude vredegerecht ook verdwijnen) minder en verlegt men het sluikstort-probleem naar de 2 overblijvende aan de bushalte “Vilvoordelaan”…

Posted by | View Post | View Group
Share this Post

5 Comments

  1. Serieus? Ze zijn niet goed bezig he

  2. Echt dikke zever om sluikstorten aan te pakken door vuilbakken weg te nemen. Dan smijten die mensen hun zakken toch gezellig ergens in de struiken of dergelijke. Het is echt naïef om te denken dat sluikstorters plots gaan stoppen met sluikstorten omdat ze het niet naast een vuilbakje kunnen zetten :/

  3. kan ook gewoon iemand zijn die het plezant vindt om graffiti te spuiten op vuilbakken

  4. Dag Kris Potums, goed dat je de vraag stelt. Ik kan je alvast geruststellen: deze graffitikruisen staan los van het vernieuwde vuilnisbakkenplan. Het is dus niet omdat je zo’n kruis ziet, dat deze vuilnisbak zal verdwijnen. Het gaat hier eerder om vandalisme denk ik.

    Interza en de gemeente Zaventem werken op basis van grondig onderbouwde richtlijnen rond de plaatsing van vuilnisbakken. Onzorgvuldig geplaatste vuilnisbakken trekken zowel extra zwerfvuil als sluikstorten aan. Op plaatsen waar structureel veel zwerfvuil ontstaat (drukke bushaltes, picknickplekken, centrumlocaties enz.) zijn vuilnisbakken wèl gewenst: een goed geplaatste vuilnisbak wegnemen verergert de problemen alleen maar. We hebben dus zeker begrip voor de bezorgdheid die we hier horen, en werken samen hard aan een efficiënt en effectief vuilnisbakkenbeleid!

    Meldingen rond sluikstorten in vuilnisbakjes mag je ook altijd doorgeven via [email protected]. Zodra we over genoeg bruikbare informatie beschikken, komt onze afvalsteward langs.

Leave a Comment